این وبسایت شامل ویدیو های آموزشی و جزوات و... استاد سپهر مهرور می باشد.

پروژه 1 : بردار – حرکت – دینامیک – الکتریسیته ساکن