این وبسایت شامل ویدیو های آموزشی و جزوات و... استاد سپهر مهرور می باشد.